Address: No. 140, Len-I 1st Street, Len-Wu Shiang, Kaohsiung Shien. Taiwan, R.O.C.
Tel : 886-7-3720318 / Fax : 886-7-3720484
E-Mail:webmaster@lafunsin.com