Concealed Hinge
*L0023 - 8M(+)/8M (-)/11M/10M-2/12M-B/14M-B/14M-P/16M
LAFUNSIN ENTERPRISE CO., LTD.
Address: No. 140 Len-I 1st Street, Len-Wu Shiang, Kaohsiung shien. Taiwan, R.O.C.
Tel : 886-7-3720318 / Fax : 886-7-3720484
E-Mail: webmaster@lafunsin.com